Kajakiem przez Śląskie – kolejne szlaki kajakowe w województwie śląskim: Pilica, Krztynia, Białka Lelowska, Kanał Gliwicki oraz Mała Panew

Autor:
Natalia ŚOT
Data publikacji:
04 Kwiecień 2023
Odsłuchaj tekst

Kajakiem przez Śląskie – kolejne szlaki kajakowe w województwie śląskim są przygotowane na turystów: Pilica, Krztynia, Białka Lelowska, Kanał Gliwicki, Kłodnica oraz Mała Panew. 

Gdzie na kajaki w śląskim? 

W 2022 roku wykonane zostało oznakowanie kolejnych  szlaków kajakowych w województwie śląskim,  tym razem na rzekach Pilica, Krztynia, Białka Lelowska, Kanał Gliwicki oraz Mała Panew. To kolejne rzeki po Warcie, Liswarcie, Odrze i Rudzie, na których w latach wcześniejszych Śląska Organizacja Turystyczna wytyczyła szlaki kajakowe oraz wykonała ich oznakowanie.

Gdzie na kajaki - Pilica

Szlak kajakowy na Pilicy został oznakowany na odcinku prawie 24 km od Szczekocin do Wąsosza. Krzynia, która jest dopływem Pilicy, została oznakowana na odcinku 5 kilometrów i może stanowić alternatywny początek spływu kajakowego rzeką Pilicą. Białka Lelowska, oznakowana na odcinku prawie 14 kilometrów od Wąsosza do Koniecpola, gdzie uchodzi do Pilicy, może stanowić  odrębny szlak kajakowy, możliwy do przebycia w czasie od 1 do 3 dni, w zależności od umiejętności kajakarzy oraz tempa płynięcia.

Spływ Pilicą fot. jestradosc.pl

Zobacz i zaplanuj swój spływ: 

Szczekociny
Pilica to najdłuższy lewy dopływ Wisły, liczący sobie 319 km. Rzeka płynie przez południową i środkową Polskę, rozpoczynając na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, a następnie przecinając Niziny Środkowopolskie i Mazowsze. Dla kajakarzy - przy średnim stanie wody - rzeka dostępna jest zazwyczaj od Szczekocin. Można tu skorzystać ze spływów organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, bądź zorganizować tego rodzaju imprezę, w oparciu o którąś ze specjalistycznych firm bądź wypożyczalni.

Gdzie na kajaki - Kanał Gliwicki, Kłodnica, Mała Panew

W grudniu 2022 r. zakończono również oznakowanie szlaku kajakowego na Kanale Gliwickim  i Kłodnicy  oraz na Małej Panwi. Oznakowanie tych szlaków wodnych zostało zrealizowane w związku z realizacją przez Fundację Mesa z Gliwic projektu dofinansowanego z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, przy współudziale merytorycznym i finansowym ŚOT. Szlak kajakowy na Kanale Gliwickim (24 km) został wyznaczony od Mariny Gliwice  do  Mariny Ujazd i można go pokonywać w obu kierunkach, dzięki pokonywaniu śluz. Szlak Kajakowy na Kłodnicy (10,2 km) zaczyna się w Pławniowicach i prowadzi do Ujazdu. Mała Panew natomiast, która jest znana kajakarzom na środkowym i  dolnym odcinku swojego biegu, została oznakowana na wcześniejszym górnym biegu rzeki: od Lublińca do Krupskiego Młyna – dzięki czemu zyskała dodatkowych 11 km atrakcyjnego szlaku kajakowego na terenie województwa śląskiego.

Zobacz i zaplanuj swój spływ: 

Lubliniec
Mała Panew stanowi prawy dopływ górnej Odry o długości 132 km, płynie przez województwa śląskie i opolskie (z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej na Nizinę Śląską). Źródła rzeki znajdują się w pobliżu miasta Koziegłowy, na polu pomiędzy wsiami Markowice, Rzeniszów i Krusin. Stamtąd Mała Panew płynie przez Zieloną, Kalety, gminę Tworóg, Lubliniec-Kokotek, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek i Turawę. Mała Panew jest rzeką o meandrującym biegu i w większości piaszczystym dnie.
Gliwice
Kanał Gliwicki to najnowocześniejsza droga wodna w Polsce. Długość kanału to 40,60 km, a jego maksymalna głębokość to 3,50 m. Różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Pokonanie różnic poziomu wody przez jednostki pływające reguluje 6 śluz wodnych. Głównym źródłem zasilania kanału jest rzeka Kłodnica oraz jeziora i zbiorniki wodne (Dzierżno Duże, Dzierżno Małe) położone w jego górnej części.

 

fot. kajakomania.pl 

Co dalej? 

W 2022 roku rozpoczęte zostały również procedury oznakowania szlaków kajakowych na rzekach Olza oraz Szotkówka. Szlak oraz jego oznakowanie zostały zaprojektowane i uzgodnione z PGW Wody Polskie. Projekt ten zostanie zakończony w roku 2023, ze względu na konieczność uzgodnienia przebiegu szlaków z czeskim zarządcą rzeki Olza.

 

Wyświetlenia:  880