Złoty Osioł

Miejscowość:
Katowice
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Złoty Osioł Bar Wegetariański w samym centrum Katowic. Gotujemy dania wege z kuchni całego świata.

  • Je­dze­nie ma być pysz­ne, zdro­we i za­ska­ku­ją­ce dla­te­go uży­wa­my tyl­ko na­tu­ral­nych pro­duk­tów i przy­praw.
  • Mó­wi­my sta­now­cze nie mi­kro­fa­lów­ce! Pro­si­my więc Pań­stwa o wy­ro­zu­mia­łość. Da­nia są pod­grze­wa­ne w pie­cu elek­trycz­nym, co nie­co wy­dłu­ża czas ocze­ki­wa­nia, ale za to je­dze­nie jest za­wsze zdrow­sze i smacz­niej­sze.
  • Za­pra­sza­my Pań­stwa do ko­rzy­sta­nia z na­szych usług ca­te­rin­go­wych.

  • Or­ga­ni­zu­je­my za­rów­no przy­ję­cia do­mo­we jak i du­że ban­kie­ty. Chęt­nie do­pa­so­wu­je­my swo­ją ofer­tę do pań­stwa po­trzeb. Za­pew­nia­my za­ska­ku­ją­ce, pysz­ne me­nu, mi­łą ob­słu­gę i nie­co­dzien­ną aran­ża­cję.

 

Wyświetlenia:  0
Lokalizacja:

Ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
Gmina: Katowice


Region turystyczny: 
Śląsk, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Lokalizacja: 
W centrum miasta
Kategoria: 
Gastronomia

Kontakt:
Telefon: +48 322 530 113
Telefon: +48 501 465 690
Numer specjalny: 486 635 767 76
Telefon komórkowy: +48 502 518 224

Strona internetowa: www.wegebar.com
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Bar, Restauracja

Dostępność Całoroczny

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - sobota: 10:00 - 22:00 
  • niedziela: 12:00 - 22:00
możliwość rezerwacji, rezerwacja nie jest wymagana, odpowiednie dla grup, dania na wynos, catering, Wi-Fi
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pogoda
Katowice
Gastronomia w pobliżu
Katowice
0.03 km
Katowice
0.05 km
Katowice
0.09 km
Wydarzenia w pobliżu
Katowice
2020-09-07
0.36 km
Dwurnik. Totalnie Prace prezentowane w Muzeum Historii Katowic na wystawie "Dwurnik. Totalnie" to przede wszystkim obraz jednej, rozbudowanej, prywatnej kolekcji. Zbiór gromadzony przez lata, powiększany zakupami na aukcjach, w galeriach i bezpośrednio od artysty.
Katowice
2020-12-16
0.51 km
Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek Katowice Miasto Ogrodów zaprasza w dniach od 16 grudnia 2020 do 4 kwietnia 2021 na wystawę fotografii Artura Rychlickiego: Ogrody szczęśliwości.
Katowice
2021-03-10
0.51 km
Katowice Miasto Ogrodów zaprasza 10 marca o godzinie 18:00 na drugą część koncertu online Joszko Brody.
Katowice
2021-05-23
0.80 km
NOSPR zaprasza 7 lutego o godzinie 18:00 do Sali Koncertowej na występ wspaniałych artystów: Lawrence Foster, Rafał Zambrzycki, Tymoteusz Bies. Wydarzenie przełożone.
Katowice
2021-03-04
0.80 km
NOSPR zaprasza 4 marca o godzinie 19:30 na koncert z publicznością, który będzie także transmitowany na stronach NOSPR i radiowej Dwójki.